« Newsroom - Organisation for Economic Co-operation and Development | Main | Catalyst Academy er lansert »

April 12, 2013

Comments

j

Det er et mirkel at en redaktør har latt leseforskningen fra Universitet i Stavanger bli publisert. Når man skal sammenligne metoder er det helt urimelig å benytte et minste felles multiplum, og dumme ned leseerfaring på nett til å være en pdf-fil, og konkludere slik det gjøres i både originalpublikasjonen og i sitater i mediene. Det er en rimelig alvorlig forsknigstabbe. Vi trenger god forskning. 15.000 elever skal bruke Khan Academy i Ohio. Alle som etterspør kunnskap om læringen og effektiviteten som et varsel om forsiktighet, burde også gjøres oppmerksom på at digitale læremidler muliggjør innsamlig av en mengde data og isolering av faktorer som tidligere har vært utenkelig.

Takk for at du tar deg bry til å skrive motsvar til urimelig kritikk av digital satsning. Det krever tålmodighet å argumentere mot noen som hopper over alle premisser for konklusjonen sin.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad