« Plagiatkontroll: Gode eller onde? | Main | To the Sky and Beyond »

March 20, 2007

Comments

Peter Karlberg

Helt riktigt. Kanske viktigt att påpeka att det är en utredning som skall vara klar i november som är första steget. Att Skolverket skall ta över MSUs och CFLs kärnuppgifter är dock en given utgångspunkt. Bland annat skall frågan om en mer fristående organisation av utbildningsinspektionen.

Steg två är genomförandet som planeras ske den 1 juli 2008. Under våren 2008 kan man då antas ha en organisationskommitte igång för att genomföra det hela mera praktiskt. Fram till dess är alltså allt som vanligt.

Oystein

Viktige presiseringer fra Peter, jeg burde nok understreket at det inntil videre er "business as usual".

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad