« Innlegg om Open Access | Main | På plass i Wien - europeisk ministermøte om digital inkludering »

November 29, 2008

Comments

Åse Skiftun, Kvinesdal videregående skole

En kommentar fra "stemmen fra videregående skole":Ønsker departementet virkelig at videregående skoler skal være bidragsytere på utvikling av digitale læremidler, slik det er sagt fra departements hold ved flere anledninger, sist nå i ditt innlegg på konferansen.Kvinesdal videregående skole sitter med et digitalt metodeverktøy, utprøvd i flere fag, over flere år og i ulike samenhenger.Erfaringene metodisk og pedagogisk er gode - ikke minst fra elevene som har brukt dette. Det gir rom for elevengasjement, innøving av dititale ferdigheter hos lærer og elev og det ligger gratis på web-server. Spørsmål 1:Hvorfor oppleves det så utrolig vanskelig å trenge gjennom prosjekt-muren for å få oppdatert grensesnittet noe? Vi ferdigstilte verktøyet for 4 år siden, da var markedet i videregående skole som kjent langt fra klart for dette.
Spørsmål 2: Dette verktøyet har vi presentert i utrolig mange sammenhenger. Det var vakt interesse både i inn- og utland. Hvorfor er det da ingen som spør etter vår kompetanse, våre erfaringer og verktøyet vårt(borttsett fra deler av UiA og lærere i videregående skoler - også i USA)??
Det skulle vel ikke være fordi vi er en liten skole "ute på landet"? Håper ikke det!!

Oystein Johannessen

Takk for kommnetarer og spørsmål.
Til dine spørsmål:
- Departementet har ved flere anledninger sagt og skrevet, senest i kvalitetsmeldingen - at vi ønsker et mangfold av tilbydere. Dette mangfoldet inkluderer tilbud utviklet av miljøer innenfor videregåede opplæring.
- Spørsmål: Her spør du om hvorfor det er vanskelig å få oppdatert grensesnittet i verktøyet. KD sitter ikke på prosjektmidler til slike ting, og ansvaret for læremidler er som du vet overført til fylkeskommunene. Hvis du har gode ideer til hvordan dette kan gjøres bedre er jeg lydhør for det.
- Spørsmål 2: Hvorfor etterspørres ikke kompetansen ved din skole? Noe av det må dine kolleger besvare, men på generelt grunnlag vil jeg si at det virker vanskelig å få ut og spre gode løsninger, god praksis og gode fagmiljøer. Der har vi et stykke vei å gå.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad