« Digitale læringsressurser: OECD-landrapport om Norge og noen dogmer | Main | Sluttkonferanse "IKTs betydning for samfunnsutviklingen" - liveblogging »

February 28, 2009

Comments

Ingunn

Jeg leste denne artikkelen for noen dager siden. Umiddelbart tenkte jeg at dette er en ny variant av historier som i dag er komiske, for eksempel at jernbanen var skadelig for folk fordi det var unaturlig å forflytte seg så hurtig. Men finnes det forskning som underbygger påstandene hennes? Alt overforbruk er vel skadelig på en eller annen måte, og jeg tror sikkert at det kan være uheldige sider ved å være "wired" til enhver tid. Det finnes mange ulike typer samfunnsstrukturer i den virkelige verden, mange av dem er uforståelige og av og til truende for dem som er utenfor. Slik er det vel med nettsamfunn også. Jeg tror den menneskelige hjerne har en fantastisk tilpasningevne, og at det å tenke på nye måter er blant de tingene som driver verden fremover.

trondk

Se på dette BBC innslaget om saken: http://www.badscience.net/2009/02/the-evidence-aric-sigman-ignored/

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad