« Ungbloggosfæren og skoleblogger | Main | Åpne digitale læringsressurser på svenske universiteter og høyskoler »

February 06, 2009

Comments

JaO

Men dette er kjente formuleringer som vi finner i andre dokumenter. Hvordan har dept. tenkt å styrke den digitale kompetansen i lærerutdanningen? Se ellers innlegget til Rolf Baltzersen her: http://rolfbaltzersen.blogspot.com/2009/02/ikke-plass-til-digital-kompetanse-i-ny.html

Øystein

Takk for kommentar, Jan Arve!
Det er rimelig at det er kjente formuleringer, det viser konsistens i tenkingen.
Statsråden har uttalt seg om dette ved flere anledninger, se bl a http://tinyurl.com/d5whd4

Meldingen beveger seg på et prinsipielt plan. Konkretisering følger.

JaO

Takk for raskt svar. Vi ser fram til konkretiseringen - mange av oss lurer på hva som kommer etter Program for digital kompetanse. Hvor vil veien gå videre?

Øystein

Det som er klart at det ikke blir noen ny IKT-plan på nasjonalt nivå. Meldingen er klar på det.

Hva gjør vi?
- Vi integrerer IKT i videreutdanning av lærere og i lærerutdanningen.
- Vi speeder opp kunnskapsgrunnlaget på digitale læringsressurser i løpet av første halvår i år for å bli bedre stilt for å ta veivalg her.
- Vurderingssystemet er under.... vurdering :-) - det gjelder også digitale ferdigheter
- Feide ruller - i rute
- Vi oppretter Senter for IKT i 2009

Så helt stille her det ikke :-)
/ØJ

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad