« Mr Johannessen has entered the Marshall Building | Main | Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe om bredbaand »

September 04, 2009

Comments

Ingunn

Takk for at du tar opp dette, Øystein. Hvis de vil være seriøse kan de ikke komme med slike utspill. Denne "unevnelige" fagforeningen trenger å få merke at vi lever i en sammenkoblet verden. Den sosiale web'en viste litt styrke i dag. Jeg lenker tilbake til deg.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad