« På vei mot "den nye saklighet"? | Main | Norsk IKT-satsing: Lytter og lærer myndighetene (og andre)? »

August 12, 2011

Comments

Tomhol

Takk for et godt blogginnlegg med veldig gode refleksjoner!

Du skriver over "Glipper det i implementeringen?" - Svaret er ikke enkelt og det er definitivt ikke et ja/nei-spørsmål. Jeg var heldig å fikk være med i prosjektet Lærende nettverk fra 2004-2007. Her møtte jeg utrolig mange dyktige skolefolk som gjorde en stor innsats, med begrensede ressurser.

I ettertid tenker jeg at implementering av IKT i ulike arbeidsprosesser er et eget fag. Har man gjort skoleverket i stand til å gjennomføre slike endringsprosesser? Mange ildsjeler kan vise til gode resultat, men når en hel skole skal implementere IKT i undervisningen blir det noe annet. I hvilken grad har utdanningsmyndigheter med sitt apparat gjort skolene i stand til å øke sin kompetanse i å implementere IKT i arbeidsprosessene?

Skulle det vise seg at man kunne gjort noe anerledes i denne forbindelse vil i så fall det være en viktig lærdom.

Øystein

Takk for kommentar og spørsmål.


Du spør om myndighetene har gjort skolene i stand til å øke sin kompetanse. Dette er også et spørsmål som jeg tror man skal være varsom med å besvare i alt for bastante termer. Dog er jeg av den oppfatning at mer kunne vært gjort for å støtte, tilrettelegge og kvalifisere implementering av IKT i sektoren.


La meg ta tre eksempler:
1. Nasjonale myndigheter kan i noen spørsmål være tydeligere i hva man forventer eller hvilke rammer som gjelder. Det har vært noen embryoniske runder rundt f eks bruk av kravspesifikasjoner, men man har valgt å ikke slå inn på den linje som man hadde i UK da Becta styrte på som verst.


2. Det er en jobb å gjøre med å gjøre tilgjengelig kunnskap (både teknologi og pedagogikk) i et "skole- og lærervennlig format". Litt etter mønster av pret-a-porter. Her ligger den kanskje største utfordring for KD og IKT-senteret.


3. Skoleeiere og skoleledere har en viktig rolle. Skoleeeier som profesjonell innkjøper, skoleleder som teknologileder. Enkelte rektorer får ""blå lepper" når jeg sier min mening om det. Er man leder for en videregående skole med 1000 elever og 200 ansatte har man nye teknologi man svarer for.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad