« Presentasjon av Horizon Norge-rapporten på "Læring for framtiden" | Main | Innovating Pedagogy 2013 | Open University Innovations Report #2 »

October 28, 2013

Comments

Nilshj

Som en av disse som "driver med dette allerede" er det interessante inspill du har Øystein. Vi, itslearning har allerede en løsning for både overordnet rapportering fra egen database og en såkalt "recomendation engine" for innhold i forhold til mestringen av kompetansemål hos en elev.

Fra mitt ståsted er det et par utfordringer vi står ovenfor før vi kan få dette til å svinge for hele sektoren. For det første er det igjen tilbake til bruk. uten høy bruk i sentrale undervisning-/læringssprosesser er det og vanskelig å få nok data til å gjøre all denne "analyticsen". Det andre er etter min mening å jobbe med tilgang til data. Det holder ikke at en del aktører sitter på data, en må kunne nyttegjøre seg av dataene også. Her er veldokumenterte APIer også viktig.

Øystein Johannessen

Takk for kommentar, Nils.

Jeg er klar over at dere i ITSL og noen andre "driver med den slags" :)

Jeg håper at de kommersielle aktørene som har gjort utviklingsarbeid kan se en kombinasjon av egennytte og samfunnsnytte ved å gå inn i en nasjonal allianse om LA.

Jeg er enig med deg, hvis jeg forstår deg rett, at det er et stykke vei å gå, og jeg tror LA vil støte på mye skepsis. Dét er en av grunnene til at jeg tror vi må gå sammen for å finne ut av dette. Jeg snakker ikke om årelange utredninger og komitévelde, det må være et lettbeint samarbeid vi snakker om.

Morten Dahl

Senteret for IKT i utdanningen tar i alle fall et første skritt i forhold til å fyre opp en aktivitet rundt Learning Analytics. Den 28. november holder vi et formiddagsseminar i Oslo om LA med foredragsholder fra Kennisnet i Nederland og med norske innlegg rundt personvern og teknologier. Invitasjon til seminaret kommer om få strakser!

Øystein Johannessen

Veldig bra, imøteser invitasjonen.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad